Ngày 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề "Đoàn kết và hợp tác vì hòa bình"