Đại Sứ Quán Israel tại Hà Nội, NACESTI và HCACS tổ chức hội thảo truyền hình “Quản lý nước và công nghệ xử lý nước thải nông nghiệp” vào ngày 3/4/2008.