Trong các ngày từ 4 - 7 / 2010, tại Nha Trang – Khánh Hòa, Hội thảo Nghiên cứu mang chủ đề “Kết nối cộng đồng: Khai thác tiềm năng Châu Á – Thái Bình Dương” đã diễn ra với sự tham dự của các cán bộ nghiên cứu và quản lý cấp cao đến từ các chương trình thành viên của Marie Stopes International (MSI) trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Mục tiêu của hội thảo là : Xây dựng định hướng chiến lược cho mạng lưới nghiên cứu của MSI tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Tạo ra nền tảng vững chắc cho việc tương tác hiệu quả giữa mạng lưới cán bộ nghiên cứu trong khu vực và Phát triển những hiểu biết chung về nhu cầu, kỹ năng, công cụ và phương pháp nghiên cứu.Hội thảo 2010 với sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu thuộc các chương trình MSI thành viên trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là một cột mốc quan trọng, đánh dấu những nỗ lực không mệt mỏi của tổ chức MSI nói riêng và toàn ngành nghiên cứu nói chung nhằm đáp ứng những nhu cầu còn tồn tại về việc cụ thể hóa những giá trị mà các chương trình cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/ KHHGĐ đang mang lại cho cộng động.

K.A