(HNM) - Chiều 15-10, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức họp báo giới thiệu về hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 - Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp" sẽ diễn ra ngày 19-10 tại tỉnh Lạng Sơn.

Chiến dịch Biên Giới diễn ra trong vòng 29 ngày đêm (từ ngày 16-9 đến 14-10-1950). Hội thảo nhằm hệ thống hóa và phục dựng lại bức tranh toàn cảnh quá trình chuẩn bị, tổ chức, thực hành chiến dịch; tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí của quân và dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, tạo nên sức mạnh to lớn của cuộc chiến tranh nhân dân chiến thắng kẻ thù xâm lược. Các ý kiến tham gia hội thảo sẽ tập trung nêu bật tầm vóc to lớn, ý nghĩa quan trọng; phân tích nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi, đúc rút những bài học kinh nghiệm, trong đó quan trọng là về tổ chức và thực hành chiến dịch, chọn hướng để mở chiến dịch tấn công thông qua đó nhằm gợi mở, vận dụng và phát huy giá trị những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.