Sáng 25-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, với chủ đề: “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19-12-1946 - 19-12-2016)”. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Hoi thao khoa hoc 'Toan quoc khang chien - Y chi bao ve doc lap, tu do va bai hoc lich su' - Anh 1

Phát biểu ý kiến khai mạc hội thảo, Trung tướng Lê Chiêm, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo, nêu rõ: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã đem lại nền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam - thành quả mà nhân dân ta đã phải đổ biết bao xương máu mới giành lại được. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, giới cầm quyền hiếu chiến Pháp được sự đồng lõa, tiếp tay của các đế quốc đồng minh đã rắp tâm xâm lược nước ta một lần nữa; đơn phương xóa bỏ mọi cam kết, không thi hành Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước ngày 14-9-1946, tăng cường các hoạt động quân sự, nhằm phá hoại nền hòa bình của nhân dân ta.

Trước tình hình đó, để bảo vệ nền độc lập vừa giành được, ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Hà Nội đã mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc bằng những loạt đại bác từ Pháo đài Láng bắn vào các mục tiêu trong thành phố, chính thức bước vào cuộc chiến đấu, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Trên khắp các địa phương từ bắc vào nam, quân và dân cả nước đã anh dũng, đồng loạt đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược...

Ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện gần 100 bài tham luận, báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; của các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao; của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội; của các nhân chứng lịch sử tham gia hội thảo, tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề cơ bản, đó là: Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tài tình của T.Ư Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến và chủ động mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến công của quân và dân ta trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, thể hiện ý chí giữ vững độc lập, tự do; sức mạnh của chiến tranh nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc... Đồng thời, tiếp tục phân tích, khái quát và đúc kết những bài học, kinh nghiệm thiết thực, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước; chiến lược xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...