24H.COM.VN - Công ty tư vấn du học VISCO kết hợp với Học viện phát triển quản lý MDIS tổ chức hội thảo lúc 17h30, thứ 6, ngày 16/11/07 tại Văn phòng VISCO tại 239/A02 Cách mạng tháng 8, Phường 4, Quận 3.