(baodautu.vn) Ngày 24/03/2011, tại thành phố Cần Thơ, Sở thông tin truyền thông Cần Thơ kết hợp cùng tập đoàn Microsoft và đối tác Công ty CP tin học Lạc Việt tổ chức hội thảo “Chính quyền điện tử - e Province”.

Hội thảo đã cung cấp cho lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành những thông tin hữu ích về xu thế mới nhất của công nghệ thông tin (CNTT): Điện toán đám mây (Cloud computing) và Đám mây riêng (Private Cloud), vai trò then chốt của công nghệ này trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực hành chính công. Việc các ứng dụng CNTT cụ thể để triển khai mô hình Chính quyền điện tử trên quy mô cấp tỉnh, thành phố. Hội thảo còn giới thiệu 2 mô hình áp dụng tiêu biểu của Hàn Quốc và Malaysia giúp cho người nghe có những khái niệm cụ thể về lộ trình cũng như những lợi ích thiết thực mà mô hình Chính quyền điện tử trên nền công nghệ Điện toán đám mây mang lại.