Ngày 28/12, hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ nhất (vòng 4) với chủ đề “Báo Đảng góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương” đã diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đọc báo Đảng tại Nhà văn hóa thôn. (Nguồn: Báo Thanh Hóa)

Tham dự hội thảo có 150 đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, một số báo Trung ương, 19 báo Đảng khu vực miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên.
Tham luận của các báo Đảng trong khu vực đã phân tích sâu những hiệu quả tuyên truyền về công tác an sinh xã hội trong những năm qua. Thông qua các chuyên mục, chuyên đề trên báo giấy, trang thông tin điện tử, các báo Đảng trong khu vực đã tuyên truyền đậm nét về chương trình giải quyết việc làm, công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách ưu đãi người có công, chính sách bảo hiểm xã hội về giáo dục, y tế...
Các báo Đảng giúp đỡ người dân xóa nhà ở tạm bợ, xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững... trong cộng đồng dân cư, nhất là khu vực vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Bên cạnh đó, các báo Đảng trong khu vực đều hình thành các quỹ và trực tiếp tham gia hoạt động nhân đạo để giúp đỡ hộ nghèo, đồng bào bị chất độc da cam, bị thiên tai, tai nạn..., do cán bộ, nhân viên tờ báo và các tổ chức, cá nhân đóng góp.
Trao đổi tại hội thảo, đại diện các báo Đảng đều xác định thời gian tới cùng với việc tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền đa dạng, phong phú các chuyên mục, chuyên đề, nội dung tuyên truyền nên gắn tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hòa với tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội bình đẳng hưởng thụ các phúc lợi xã hội. Các báo Đảng cũng chú ý đến nâng cao chất lượng tuyên truyền thực hiện chính sách và pháp luật về dân số-kế hoạch hóa gia đình, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển dịch vụ thị trường lao động, thực hiện mục tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn...
Việc tuyên truyền góp phần nâng cao hơn nữa về nhận thức đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước ngay trong cấp ủy, chính quyền địa phương từ cơ sở trở lên; nâng cao ý thức người dân.
Cùng với việc vinh danh những doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, các báo Đảng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương để tuyên truyền tốt hơn chính sách an sinh xã hội./.

Thế Lập (TTXVN)