Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN tỉnh luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Hoi Phu nu Quang Ninh: 'Noi nao co phu nu, noi do co to chuc hoi' - Anh 1

Cán bộ Hội LHPN phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả)
trao đổi, thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của hội LHPN các cấp tỉnh Quảng Ninh”.

Theo đó, Hội đã chấm dứt hoạt động Trung tâm dạy nghề, đề xuất giữ lại cơ sở vật chất, trụ sở để phục vụ nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tỉnh trong việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chung, giảm văn bản chỉ đạo hành chính; mở rộng đối tượng tập huấn, bồi dưỡng đến cán bộ các tiểu ban trong khối; mở rộng đối tượng truyền thông...

Hội LHPN tỉnh và các địa phương, đơn vị nỗ lực cải tiến lề lối làm việc, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở, xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy chế đi cơ sở, định kỳ dự sinh hoạt chi hội, hỗ trợ nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên và có thêm kiến thức thực tế.

Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là cấp cơ sở, như: Tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; đổi mới công tác quy hoạch cán bộ hội theo phương châm “mở”, gắn với quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu bầu cử chức danh chủ chốt theo quy hoạch; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ...

Trong giai đoạn 2011-2016, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 67 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, công tác HĐND, dân tộc tôn giáo cho 9.950 cán bộ hội cấp huyện, cơ sở, nữ đại biểu HĐND cơ sở, chi, tổ trưởng; 1 lớp trung cấp công tác phụ nữ, ngành công tác xã hội cho 50 cán bộ chủ chốt và cán bộ nguồn của hội cơ sở; biên soạn và phát hành 1.000 cuốn “Cẩm nang nữ lãnh đạo hội cơ sở”.

Đến nay, số cán bộ hội cấp tỉnh có trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 14,3%, trình độ lý luận chính trị chiếm 87%; 92% số cán bộ hội cấp huyện và 91,4% cán bộ hội cấp xã đạt tiêu chuẩn chức danh.

Trong 5 năm qua đã có 141 cán bộ hội các cấp được luân chuyển, trong đó nhiều đồng chí được luân chuyển sang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cơ quan Đảng, chính quyền, HĐND, đoàn thể.

Đặc biệt, thực hiện phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội”, các cấp hội LHPN không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát triển và thu hút hội viên.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 21.608 hội viên mới, nâng tổng số 255.751 hội viên hiện có (tăng 20.327 hội viên so với đầu nhiệm kỳ); 100% cơ sở hội tiếp tục quan tâm xây dựng hội viên nòng cốt với 41.926 hội viên.

Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 77,4%; tỷ lệ hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là hội viên đạt 79,6%, tăng 2,1%. Trao đổi với chúng tôi, chị An Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội LHPN phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả), cho biết: “Thực tế cho thấy, muốn thu hút hội viên, các cấp hội phải tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng về cơ sở.

Chính vì thế, chúng tôi thường xuyên rà soát điều kiện sinh sống, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em trên địa bàn. Từ đó, có các hoạt động thiết thực, phù hợp để thu hút chị em, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chị em tham gia sinh hoạt, gắn kết với tổ chức hội. Nhờ đó, các phong trào do hội phát động đã thu hút được đông đảo hội viên, mang lại hiệu quả tích cực...”.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, các cấp hội ngày càng trở thành chỗ dựa tin cậy trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ.

Theo Báo Quảng Ninh