Đó là 1 trong 14 chỉ tiêu chủ yếu của Hội ND TP. Đà Nẵng đặt ra trong Hội nghị Ban chấp hành Hội ND thành phố lần thứ 3, khóa VIII (nhiệm kỳ 2013-2018) ngày 17.1.

Theo đó, trong năm 2014, ngoài chỉ tiêu trên thì Hội ND TP. Đà Nẵng phấn đấu đào tạo nghề cho gần 1.300 nông dân, phấn đấu tăng 10% số hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Ngoài ra Hội ND TP. Đà Nẵng vận động nông dân tích cực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn, đồng thời tăng cường vận động hội viên nông dân ngư nghiệp tham gia các tổ, đội, nghiệp đoàn, hợp tác xã để phát triển kinh tế biển...

Đình Thiên