Trong hai ngày 24 và 25/3, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trung tâm khu vực thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á về giáo dục đại học (SEAMEO RIHED) tổ chức Hội nghị các Vụ trưởng, Tổng vụ trưởng Giáo dục Đại học các nước Đông Nam Á lần thứ 5, nhằm bàn thảo về vấn đề giáo dục đại học trong khu vực. Tham dự Hội nghị gồm các Vụ trưởng, Tổng Vụ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á, đại diện một số trường đại học của Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày một số tham luận, trao đổi và nhấn mạnh các vấn đề về Phát triển quản lý giáo dục đại học; đẩy mạnh mô hình học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục đại học của các nước trong khu vực; Tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học trong khu vực; tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy việc tham gia học tập của sinh viên; Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đại học trong khu vực một cách bền vững. Hội nghị còn bàn thảo những nội dung về cơ chế hợp tác hướng tới môi trường giáo dục đại học chung trong khu vực Đông Nam Á, các chính sách giáo dục của các nước Đông Nam Á hướng tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Theo Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Hội nghị này lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho lãnh đạo các trường đại học trong nước trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu thêm về tiến trình đổi mới, hợp tác giáo dục đại học trong khu vực. Đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong SEAMEO (Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á), đặc biệt là trước thời điểm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng SEAMEO nhiệm kỳ tới (2013- 2014)./.