Sáng ngày 1/3/2012, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Hơn 300 đại biểu của Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã về dự Hội nghị. Đồng chí Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và một số đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012 của Đảng bộ. Báo cáo nêu rõ những hoạt động, thành tích, những tồn tại và đặc biệt chỉ rõ những phương hướng cụ thể cho hoạt động của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong năm 2012. Năm 2011, Đảng bộ Bộ đã triển khai mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác Đảng gắn chặt với công tác chuyên môn và xây dựng nội bộ; đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và Bộ Ngoại giao, tạo đà thuận lợi để tiếp tục triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XI của Đảng. Nỗ lực và thành tích của Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong năm 2011 đã được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước ghi nhận và đánh giá cao. Tại Hội nghị Ngoại giao 27 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khi đánh giá thành tích của Ngành Ngoại giao đã nhấn mạnh thành tích đó của Ngành Ngoại giao đã góp phần “to lớn vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước”. Với những thành tích đó, Đảng bộ Bộ Ngoại giao xứng đáng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2011.

Đóng góp vào báo cáo của Hội nghị, đại diện của 7 Đảng bộ, Chi bộ và đại diện Đoàn thanh niên Bộ đã trình bày tham luận về công tác Đảng của tổ chức cơ sở, nêu lên những kinh nghiệm quý báu, đặc sắc trong triển khai Nghị quyết và đường lối của Đảng cũng như nhiệm vụ của Ngành. Những ý kiến tham luận đã được đông đảo các đại biểu hoan nghênh và hưởng ứng.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết và các báo cáo tham luận, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã đánh giá cao thành tích của Đảng bộ Bộ nói chung cũng như thành tích của các đảng bộ, chi bộ nói riêng. Bộ trưởng nhất trí với đánh giá của Hội nghị là năm 2011 Đảng bộ Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xuất sắc vào nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bộ trưởng cũng gợi ý một số kinh nghiệm đối với công tác Đảng của Bộ Ngoại giao trong năm 2011. Đảng bộ cần học tập nghiêm túc những kinh nghiệm đó để chuẩn bị cho nhiệm vụ năm 2012 là năm bản lề tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và là năm có ý nghĩa quan trọng triển khai Chương trình hành động và Nghị quyết Hội nghị Ngoại giao 27. Bộ trưởng nhận định tình hình quốc tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn, nhiều thách thức có nguy cơ ảnh hưởng đối với đất nước cả về an ninh, chính trị, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh mặc dù nguy cơ lớn nhưng thuận lợi cũng rất cơ bản. Đó là, thế và lực của đất nước đang vươn lên mạnh mẽ tới tầm cao lịch sử. Uy tín của đất nước được nâng cao hơn bao giờ hết; thứ hai là chúng ta có được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội 11 đã chỉ rõ phương hướng, đường lối đối ngoại của đất nước trong thời kỳ mới. Thêm vào đó, Hội nghị Ngoại giao 27 thành công đã cho chúng ta hành trang khá đầy đủ, cần thiết nhất trong công tác của năm 2012 và những năm tiếp theo. Cuối cùng, thuận lợi lớn căn bản là Ngành Ngoại giao có một đội ngũ cán bộ, đảng viên dày dạn kinh nghiệm, được trang bị lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã kinh qua nhiều thử thách, công tác gian khó; song hành với họ là lớp cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản và có nhiệt huyết rất cao trong công việc. Bộ trưởng cho rằng, biết vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt và tận dụng cơ hội sẽ bảo đảm những thành công của ngành trong năm 2012 và những năm sắp tới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại trong những năm sắp tới, Ngành Ngoại giao cần chú trọng:

1. Tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội XI, nắm chắc những bài học kinh nghiệm, triển khai toàn diện, cụ thể hơn nữa những đường lối đối ngoại đã được Đại hội Đảng đề ra, phấn đấu thực hiện thành công đường lối hội nhập quốc tế của Đảng.

Dựa trên Nghị quyết của Hội nghị ngoại giao 27, Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ chỉ đạo, phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trong Bộ xây dựng và triển khai nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình. Các đồng chí Bí thư, chi ủy cần đi sâu, đi sát, vận động cán bộ, đảng viên triệt để thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ngoại giao 27.

2. Chú trọng công tác xây dựng Đảng với 8 nhiệm vụ cụ thể đã được nêu rõ trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục tư tưởng cho toàn thể cán bộ, chú trọng đảng viên trẻ và đội ngũ thanh niên…; tăng cường hơn nữa công tác phát triển Đảng, phấn đấu tăng nhiều hơn nữa số lượng đảng viên mới được kết nạp, đồng thời cần hết sức coi trọng chất lượng kết nạp Đảng, chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng Đảng viên trẻ.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách sắp tới là cần triển khai kịp thời Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) và chỉ thị của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

3. Đảng bộ cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng với các tổ chức quần chúng; tiếp tục triển khai rộng rãi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ, đi sâu, đi sát hơn nữa với phong trào thanh niên; Cấp ủy và Thủ trưởng các đơn vị cần chú ý hướng dẫn hoạt động của Đoàn Thanh niên, gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động của Đoàn Thanh niên với hoạt động của Đảng bộ và công tác của Bộ Ngoại giao nói chung; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên chức. Công đoàn cần đi tiên phong trong việc thực thi và giám sát quy chế dân chủ cơ sở. Công tác giới và bình đẳng giới của Bộ là điểm sáng của Bộ đã được ghi nhận, cần được duy trì và phát triển hơn nữa, bảo đảm sự tham gia ngày càng nhiều của cán bộ nữ trong mọi hoạt động của Ngành.

4. Kiện toàn hơn nữa bộ máy của Đảng bộ, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp; xây dựng phong cách làm việc hiện đại, của Đảng bộ, chi bộ; cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; triệt để thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, ban hành ngày 10/1/2012.

5. Các cán bộ Đảng viên cần tự mình phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ, lý luận và tư cách đạo đức và lối sống làm gương cho các thế hệ trẻ học tập.

Toàn thể Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Bình Minh về việc xây dựng Chương trình hành động năm 2012 của các tổ chức cơ sở Đảng. Hội nghị yêu cầu các đồng chí cấp ủy, đại biểu Hội nghị phát huy vai trò đầu tàu, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng và các quy định của Ngành Ngoại giao.

Phạm Hữu Đức