(VOV) -Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Sáng nay (3/7), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa 11. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo các địa phương, đại diện các Ban xây dựng Đảng ở Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Tại hội nghị Trung ương 7 vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thông qua 2 Nghị quyết, 3 Kết luận nhằm định hướng giải quyết những vấn đề hết sức hệ trọng của đất nước hiện nay. Đó là việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, tiếp thu, nắm vững và hiểu sâu những nội dung cốt lõi, tinh thần cơ bản của Nghị quyết.

Trong sáng nay, Hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trình bày Nghị quyết của Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước. Vấn đề này đã được Trung ương thảo luận kỹ lưỡng, xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2050, đồng thời xác định mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực cũng như 5 giải pháp chủ yếu./.