Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia đã chứng kiến lễ khánh thành và lễ ký kết các dự án trong GMS