Trong khuôn khổ Liên hoan văn hóa các dân tộc năm 2012, sáng ngày 18-4, tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (19/4/2009-19/9/2012) thưc hiện Quyết định của Thủ tướng về Ngày hội văn hóa các dân tộc.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Theo lãnh đạo Bộ VHTTDL, sau 3 năm triển khai việc tổ chức phổ biến, quán triệt xây dựng chương trình kế hoạch, các Bộ, ban ngành, và các địa phương đã xác định Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là dịp để đồng bào các dân tộc nhìn lại kết quả đã làm được, đồng thời, kiểm điểm những phần việc còn khiếm khuyết để khắc phục.

Các hoạt động, sự kiện trong chương trình Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam của các địa phương đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của bà con dân tộc ở cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động trọng tâm để hưởng ứng ngày Văn hóa các dân tộc của các Ban, ngành bộ các đại phương còn có nhiều nội dung gắn kết với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo ở các vùng, miền, địa phương…

Trong 3 năm qua, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố là đầu mối trong việc triển khai thực hiện công tác về văn hóa dân tộc. Các địa phương đã chủ động chỉ đạo các đơn vị: Đội thông tin lưu động, các nhà hát, đoàn kịch, nghệ thuật… tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ đồng bào được 600 buổi/năm đạt nhiều kết quả tốt.

Các hoạt động trên đều được tổ chức hiệu quả trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, không phô trương lãng phí, xuất phát từ nhu cầu của nhân dân đồng thời rất phong phú, đa dạng ấn tượng giàu bản sắc văn hóa dân tộc gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng: Để Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam đạt được nhiều kết quả hơn nữa, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, quảng bá nhằm khơi dậy ý thức tự giác, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc trên cả nước.

M.A

Email Print Góp ý