Chiều 21/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020”.

Hoi nghi phan bien ve de an tang cuong nang luc giam sat - Anh 1

Quang cảnh Hội nghị phản biện về đề án tăng cường năng lực giám sát.

Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý các nội dung như: Sự cần thiết ban hành đề án trên; Sự phù hợp với nội dung dự thảo đề án so với các quy định hiện hành về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; sự phù hợp với khả thi của dự thảo đề án với yếu cầu, thực trạng về tổ chức và hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các địa phương; đánh giá sự tác động hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội của đề án; các kiến nghị đề xuất về giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả đề án.

Chí Đại

Từ khóa

giám sát mttq quảng nam hội nghị