Hội nghị 13 thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) với một số nước xuất khẩu dầu lửa khác đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào ngoài lời hẹn tiếp tục họp trong tháng 11.

Hoi nghi OPEC: Mong lon chua thanh - Anh 1

Hội nghị phân bổ mức độ giảm khai thác giữa các thành viên OPEC với nhau không thành

Ở hội nghị lần trước, OPEC đã quyết định giảm bớt khối lượng khai thác hằng ngày để bình ổn giá dầu. Mục đích chính của hội nghị lần này là phân bổ mức độ giảm khai thác giữa các thành viên OPEC với nhau. Nếu không nhất trí về sự phân bổ này thì quyết định giảm khối lượng khai thác hằng ngày vẫn chỉ tồn tại trên giấy và chưa thể có được tác động tích cực ổn định trên thị trường.

Vì chưa đạt được sự nhất trí ấy nên ước mộng của OPEC xoay chuyển chiều hướng biến động của giá dầu trên thị trường thế giới vẫn còn xa vời.

Cả ở trên một phương diện khác nữa, mộng lớn nói trên của OPEC vẫn chưa trở thành sự thật. Bên ngoài OPEC còn có một số quốc gia khác nữa khai thác và xuất khẩu dầu lửa rất mạnh, trong đó có Nga và Brazil. OPEC đã tìm cách lôi kéo các nước này tham gia ổn định giá dầu và cũng đã nhận được sự đồng tình của họ. Bằng chứng là các nước này đã có tiếp xúc và trao đổi với OPEC cũng như tham gia hội nghị nói trên. Nhưng chưa nước nào trong diện ấy cam kết chắc chắn và cụ thể sẽ cắt giảm bao nhiêu thùng dầu khai thác hằng ngày. Brazil thậm chí còn viện dẫn là chính phủ không thể ép các hãng dầu tư nhân giảm hay tăng khối lượng khai thác.

Nội bộ thì chưa thống nhất, bên ngoài thì tuyên bố theo kiểu đãi bôi nhiều hơn là thật sự thiện chí và xây dựng - chừng nào còn như thế thì chừng đó mộng lớn của OPEC vẫn mãi chỉ là tham vọng và ước mộng.

La Phù