Sáng nay (14.4), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (TƯ MTTQ) Việt Nam tiến hành hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV cho 197 người được giới thiệu ứng cử của khối các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.

Hoi nghi hiep thuong lan cuoi chot danh sach bau cu dai bieu Quoc hoi - Anh 1

Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, bắt đầu từ ngày 13.4 đến hết ngày 17.4.2016, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3, là hội nghị có ý nghĩa quan trọng để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương. Đây là Hội nghị Hiệp thương lần cuối cùng, vì vậy, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam trân trọng đề nghị các đại biểu tham dự căn cứ vào tiêu chuẩn ĐBQH, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với từng người ứng cử và tờ trình của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH.

Để có cơ sở cho Đoàn Chủ tịch và Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xem xét, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã báo cáo kết quả ý kiến cử tri nơi công tác đối với 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Theo đó, Hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần số lượng cử tri tham dự đúng quy định. Hội nghị có số lượng cử tri tham dự có số lượng ít nhất 7 người (Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương). Hội nghị có số lượng cử tri đông nhất 630 người (Học viện Quốc phòng). Kết quả, có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 05 người được tín nhiệm 97,6% đến 99,3%. 197 người được giới thiệu ửng cử ĐBQH khóa XIV không có các vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nếu cần xác minh.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người được giới thiệu ứng cử đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm củ cử tri nơi cư trú tại 109 xã, phường, thị trấn thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các hội nghị đều được tổ chức công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Qua tổng hợp ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH không có vụ cử tri nêu cần xác minh.

Tính đến ngày 13.04, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã nhận được 03 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 05 người ứng cử ĐBQH khóa XIV ở Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể: có 04 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo cho người gửi đơn; 01 trường hợp đã gửi cơ quan có trách nhiệm để xác minh và đã có kết quả trả lời là không có căn cứ và vụ việc đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trong Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua Danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và hướng dẫn công việc sau Hội nghị hiệp thương lần 3.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bắt đầu từ 13.04 diễn ra chậm nhất đến ngày 17.4 và công bố danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ ngày 23.4 đến 13.5, tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri.

Ngày 2.5, tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở các khu vực bỏ phiếu.