TP - Ngày 24-3, Hội nghị lần thứ 5 các Vụ trưởng, Tổng vụ trưởng Giáo dục Đại học các nước Đông Nam Á được Bộ GD&ĐT phối hợp với Tổ chức Bộ trưởng Bộ giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) tổ chức tại Nha Trang.

Hội nghị nhằm thúc đẩy giáo dục đại học của các nước Đông Nam Á, chú trọng dạy học trên mạng E -Learning và Mobile learning, thành lập các nhóm nghiên cứu của các nước thành viên, kế hoạch phát triển Giáo dục Đại học bền vững trong tương lai… Đại diện Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á, một số trường đại học của Việt Nam và các nước trong khu vực tham dự hội nghị.