Ngày 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017. Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thực sự là động lực phát triển của đất nước.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 1

Ngày 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 2

Dẫn lại lời của một số nhà tư sản dân tộc, chí sĩ, Thủ tướng cho rằng những bài học, hoài bão của tiền nhân sẽ là cảm hứng cho đội ngũ DN hiện nay khởi nghiệp và phát triển.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 4

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh giải pháp Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế tạo điều kiện cho DN phát triển.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 5

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đối thoại là cách tốt nhất giải quyết bức xúc cho DN.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 6

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tổng hợp công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 7

Trước khi bắt đầu các hoạt động chính của Hội nghị, Thủ tướng đã gặp gỡ nhiều đại diện doanh nghiệp, các doanh nhân trong nước và nước ngoài.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 8

Với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thực sự là động lực phát triển của đất nước.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 9

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các doanh nhân tham dự Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 10

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các doanh nhân tham dự Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 11

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 12

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 13

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 14

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 15

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 16

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 17

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 18

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn BRG góp ý sớm có văn bản cụ thể hóa chủ trương không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 19

Bà Thái Hương, Chủ tịch Công ty CP chuỗi thực phẩm TH đề xuất một số vấn đề liên quan tới quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATTP.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 20

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam kiến nghị một số giải pháp kinh tế.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 21

Ông Nguyễn Hữu Đệ, Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện tư nhân Việt Nam đưa ra nhiều kiến nghị thẳng thắn tại Hội nghị.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 22

Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam Phạm Hồng Hải đề nghị Chính phủ tiếp tục kiên định con đường cải cách để Việt Nam sớm trở thành con hổ mới của châu Á.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 23

Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân tham luận về chủ đề các chi phí của doanh nghiệp.

'Hoi nghi Dien Hong' Thu tuong voi doanh nghiep - Anh 24

Chủ tịch EuroCham Jens Ruebbert kiến nghị các giải pháp để tạo làn sóng đầu tư mới từ các doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam.