Đây là một bước chuẩn bị để tiến tới Hội nghị Các bên tham gia Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar), lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm nay.