Sáng 27/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị và kế hoạch triển khai. Đây là hội nghị lớn nhất về phổ biến một Nghị quyết chuyên đề của Trung ương từ trước đến nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt, quán triệt Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị và phạm vi của Nghị quyết Trung ương 4; những nội dung cơ bản của Nghị quyết (3 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và 4 nhóm giải pháp) cũng như một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Cũng trong ngày 27/2, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phổ biến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến Hướng dẫn kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình của cán bộ, đảng viên. Hội nghị nghe hướng dẫn thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm” và Kế hoạch công tác tư tưởng và Kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngày 28/2, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị và góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Hội nghị làm việc trong 3 ngày, từ 27 - 29/2