VH- Trong hai ngày 23-24.3, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa. Nhấn mạnh các giải pháp thực hiện năm 2011, ông Trương Tấn Sang yêu cầu việc đánh giá và sử dụng đúng cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn của từng chức danh, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị làm thước đo chủ yếu. Xây dựng quy định, quy trình cho thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế hữu hiệu để kịp thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, bị nhân dân chê trách, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 là chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tham mưu công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016; tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Thanh Hiển