Trong các ngày từ 1-4/4 tại Đà Nẵng, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước ASEAN lần thứ 12 được tổ chức với sự tham gia của 10 lãnh đạo ngành tài chính các nước trong khu vực và Tổng Thư ký ASEAN