(VOV) - Nội dung quan trọng của Hội nghị là thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Sáng 21/1, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 2 (khóa X). Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

“Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X” là nội dung trọng tâm thảo luận tại Hội nghị lần này, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó và những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: thanhgiong.vn)

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Chương trình hành động sẽ tập trung các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên; Tăng cường công tác quốc tế thanh niên; Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của Đoàn.

Hội nghị còn thảo luận về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; triển khai Đề án "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay"; Triển khai các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”./.