Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, đã được Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa X. Bà Hòa đã giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa IX.