Hỏi: Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội đối với NCT ở cấp xã có những nhiệm vụ gì? Đại diện Hội NCT cấp xã tại Hội đồng này phát huy vai trò của mình như thế nào? (Nhiều bạn đọc là cán bộ, hội viên Hội NCT)

Trả lời:

1. Thành lập Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã là cần thiết, bắt buộc trong việc xem xét, quyết định cho NCT được hưởng chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã: a) Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND cấp xã làm Chủ tịch Hội đồng; b) Công chức cấp xã phụ trách công tác lao động - thương binh và xã hội làm Thường trực Hội đồng; c) Trưởng trạm y tế cấp xã; d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của các tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội NCT cấp xã...

Hội đồng có nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ xin trợ cấp bảo trợ xã hội của NCT (gồm tờ khai theo mẫu và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ tịch của gia đình), do công chức cấp xã phụ trách công tác này tập hợp và trình bày (trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được tờ khai của NCT). Hội đồng thông qua danh sách NCT đủ điều kiện, tiêu chuẩn thụ hưởng chính sách và niêm yết tại Trụ sở UBND cấp xã, đồng thời thông báo trên phương tiện truyền thanh của xã. Sau 3 ngày, đối với những trường hợp không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch UBND cấp xã kí văn bản trình cấp huyện xem xét, quyết định.

Những trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân, trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân; trả lời rõ lí do những trường hợp không được thông qua và trình Chủ tịch UBND cấp xã kí văn bản trình cấp trên xét duyệt.

2. Hội NCT xã, phường, thị trấn có vai trò quan trọng trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực chăm sóc, phát huy vai trò NCT nói chung và thi hành các chính sách, chế độ bảo trợ xã hội đối với NCT tại địa phương.

BCH Hội NCT cơ sở và Chi hội NCT thôn, bản, khu dân cư nắm chắc các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn NCT được hưởng chính sách bảo trợ, các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với NCT và các giải pháp thực hiện; đồng thời nắm chắc thông tin và kiến nghị chuẩn xác với chính quyền về những NCT được thụ hưởng chính sách, chế độ của Nhà nước. Tổ chức Hội có trách nhiệm phối hợp với công chức phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội của xã từ khâu khảo sát, tìm hiểu lai lịch của những người có đủ điều kiện hưởng chính sách ngay từ khi hình thành hồ sơ, lập danh sách NCT đủ tiêu chuẩn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của chính quyền các cấp.

Báo NCT