Ngày 28/6, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2015 đã khai mạc. Đây là kỳ họp quyết định nhiều nội dung quan trọng trong đó có việc bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp đầu tiên này, HĐND tỉnh Hà Giang tập trung chủ yếu về công tác nhân sự của HĐND và UBND tỉnh với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh. Sau khi tiến hành các thủ tục xem xét, xác nhận, 100% đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI đều đủ tư cách. Các đại biểu chính thức có mặt tại kỳ họp đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên HĐND tỉnh khóa XVI và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, các thành viên của UBND tỉnh Hà Giang. Kết quả, với 94,83% số phiếu tán thành, ông Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; với 94,8% số phiếu tán thành, bà Chúng Thị Chiên tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; với 93,1% số phiếu tán thành, bà Lý Thị Hơn, Phó Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh khóa XV giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI. Với 93,1% số phiếu tán thành, ông Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV đã tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Các đại biểu đã bầu đủ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định, gồm các ông: Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Minh Tiến; Sèn Chỉn Ly và bầu 5 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XVI đã bầu các trưởng, phó 4 Ban của HĐND tỉnh; thư ký kỳ họp của HĐND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Phát biểu tại kỳ họp, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhận định: Sau 7 năm hoạt động, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XV đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân với những cách làm từng bước đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 cần tập trung nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh đối với hoạt động bộ máy các cơ quan Nhà nước địa phương; cải tiến cách thức tiếp xúc cử tri. Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Viết Xuân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XV, nhiệm kỳ 2004-2011. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho ông Nguyễn Viết Xuân vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động tuyên giáo.