Các hoạt động tại Việt Nam lần này sẽ được phát trên các kênh thể thao ESPN và STAR Sports.