Ca sĩ hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa. Đã 3, 4 lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ...

Khi cô ca sĩ hát xong, khán giả gào lên: 'Hát lại đi'

Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa. Đã 3, 4 lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.

- Đa tạ quí vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát đến bao giờ để đáp lại thịnh tình ạ?

- Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi.

- !!!!!