Hanoinet - Trong tình yêu, lắm lúc các bạn trẻ thích đùa giỡn với nhau để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đôi khi chỉ vì câu nói khích hay chỉ là muốn “cưa cho bỏ ghét”.