Hội Hồng thập tự nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam), được sinh ra trong chiến tranh bão lửa, được tôi luyện trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và phát triển mạnh mẽ trong những năm đổi mới đất nước. Hội ngày càng thể hiện là một tổ chức của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Hoi Chu thap do Viet Nam - vi moi nguoi, o moi noi - Anh 1

Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội đã huy động lực lượng cán bộ, hội viên xông pha nơi trận tuyến cứu chữa thương binh, bệnh binh, hướng dẫn nhân dân sơ tán, tổ chức quyên góp cứu đói đồng bào, phòng, chống dịch bệnh, kêu gọi các nước trên thế giới ủng hộ nhân dân ta đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ. Ngay sau khi nước nhà thống nhất, Hội đã hợp nhất phong trào CTĐ cả nước, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường xây dựng cơ sở, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên, thiếu niên, giáo dục phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc.

Lịch sử phát triển của Hội CTĐ Việt Nam từ ngày thành lập đến nay là biểu hiện sinh động của sự kết nối truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc với lịch sử phát triển của một tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, gắn bó với lợi ích dân tộc, hòa đồng với cuộc sống của nhân dân. Trong suốt quá trình 70 năm xây dựng và phát triển, sự cống hiến, hy sinh của lớp lớp cán bộ, hội viên, thanh niên, thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ đã hun đúc nên những truyền thống vẻ vang. Đó là truyền thống cống hiến vì những người nghèo, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, thảm họa, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em lang thang và những người dễ bị tổn thương khác trong xã hội.

Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái và nhân đạo cao cả, đoàn kết trong tổ chức Hội, đoàn kết với các tổ chức xã hội trong nước, các tổ chức quốc tế trong các hoạt động nhân đạo, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển. Truyền thống sáng tạo, có ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm, đổi mới phương thức hoạt động, tham mưu có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước lãnh đạo công tác Hội, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác nhân đạo, tăng cường phối hợp các ngành, đoàn thể, hướng về cơ sở, quan tâm những người khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đến nay, Hội CTĐ Việt Nam có hệ thống tổ chức bốn cấp trong phạm vi toàn quốc. Tính đến tháng 6-2016, toàn Hội có 15.069 cán bộ chuyên trách, 4.330.730 hội viên, 3.500.000 thanh, thiếu niên, 423.000 tình nguyện viên CTĐ, sinh hoạt và hoạt động tại 16.231 tổ chức Hội cơ sở. Hội CTĐ Việt Nam tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thảm họa, tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động nguồn lực, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm của các giai đoạn trước, Hội tập trung củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức, tiến hành toàn diện các mặt công tác Hội và phong trào CTĐ; tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo. Hội tiếp tục phát động cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, góp phần chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò nòng cốt, điều phối và là cầu nối của Hội CTĐ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo. Hội CTĐ Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp hoạt động của các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Với tinh thần "CTĐ vì mọi người, ở mọi nơi", “Tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội”, Hội CTĐ Việt Nam phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những người dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Luật Hoạt động CTĐ với bảy lĩnh vực công tác: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; hiến máu, hiến mô bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc trong chiến tranh, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai. Tổng giá trị hoạt động của Hội trung bình đạt 2.800 tỷ đồng/năm và giá trị hoạt động gấp từ tám đến 16 lần so với kinh phí nhà nước hỗ trợ ở ba cấp Hội (tỉnh, huyện, xã).

Trước yêu cầu đổi mới hiện nay, công tác hội và phong trào CTĐ có nhiều điều kiện, thời cơ, vận hội mới để phát triển. Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, phát huy vai trò nòng cốt là tổ chức bổ trợ Chính phủ trong sự nghiệp nhân đạo, Hội chủ động tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả với thách thức tình huống trong công tác nhân đạo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào CTĐ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hoạt động hợp tác quốc tế của Hội được mở rộng, thu hút sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp nhân đạo ở Việt Nam. Nhiều mô hình hoạt động nhân đạo hiệu quả, nhiều tấm gương tận tụy, cống hiến, hy sinh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong hoạt động nhân đạo, góp phần cổ vũ, động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân hướng thiện, trở thành một trong những nét đẹp trong đời sống cộng đồng.