(HNMĐT) – Hội chợ sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tại Hà Nội. Hội chợ đối tác nhà nước và tư nhân Hàn - Việt 2007 do Bộ Kế hoạch và Ngân sách Hàn Quốc, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), Cục đầu tư nước ngoài (FIA) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp tổ chức.