UBND TPHCM vừa có văn bản cho phép Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP nhận gần 523 triệu đồng là tiền tài trợ của Tổ chức EFD (Education For Development - tổ chức phi chính phủ về phát triển trẻ em).