Năm nay, HV Ngân hàng tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, theo đó, điểm trúng tuyển hệ liên thông không thấp hơn hệ chính quy 2 điểm.

Học viện Ngân hàng vừa công bố phương thức tuyển sinh, theo đó, trường tuyển sinh dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia do các trường ĐH chủ trì để xét tuyển.

Trường xét tuyển theo từng ngành và phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định. Đặc biệt, điểm trúng tuyển hệ liên thông không thấp hơn điểm trúng tuyển hệ chính quy 2 điểm.

Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng anh nhân hệ số 1.

Tiêu chí phụ của trường dùng để xét tuyển như sau:

Ngành D340201, D340301, D340101, D340405 môn chính Toán; ngành D340120, D220201 môn chính Tiếng anh.

Hoc vien Ngan hang: Diem trung tuyen he lien thong khong thap hon 2 diem - Anh 1

Năm nay, HV Ngân hàng tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, theo đó, điểm trúng tuyển hệ liên thông không thấp hơn hệ chính quy 2 điểm.

Đặc biệt, trường có 160 chỉ tiêu dành cho chương trình cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và Quản lí Tài chính Kinh doanh liên kết với ĐH Sunderland (Anh), theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tại Phú Yên, vùng tuyển sinh dành cho đối tượng có hộ khẩu phía Nam; tại Bắc Ninh, vùng tuyển sinh là các tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Bộ.

Năm nay, Học viện Ngân hàng chỉ dành 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng ĐH xét theo học bạ.Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên quốc gia (trực thuộc đại học) một trong các môn: Toán, Tin học, Vât lý, Hóa học có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển trong 3 năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340201, D340301, D340101, D340405.

Học sinh chuyên Anh có kết quả điểm các mô học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển trong 3 năm THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340102, D220201.

Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên các tỉnh/thành phố trực thuộc TW một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp xét tuyển trong 3 năm THPT đạt từ 7,5 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340201, D340301, D340101, D340405.

Học sinh chuyên Anh có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển trong 3 năm THPT đạt từ 7,5 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340102, D220201.

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

3.850

Tại trụ sở Học viện Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Ngữ Văn, Tiếng anh

1.500

Kế toán

D340301

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

800

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Hóa học, Tiếng anh

450

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

Toán, Vật lý, Hóa học

150

Kinh doanh quốc tế

D340120

Toán, Ngữ văn, Tiếng anh

300

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

250

Phân viện tại Phú Yên

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng anh

Toán, Vật lý, Tiếng anh

100

Kế toán

D340301

Toán, Hóa học, Tiếng anh

Toán, Vật lý, Hóa học

100

Phân viện tại Bắc Ninh

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng anh

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

100

Kế toán

D340301

Toán, Hóa học, Tiếng anh

Toán, Vật Lý, Hóa học

100

Loan Bảo