QĐND Online - Chiều 17-4, Học viện Hậu cần tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị với sự tham gia của 7 thí sinh được tuyển chọn ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Vũ Văn Đức, Chính ủy Học viện Hậu cần nhấn mạnh: “Hội thi là dịp để các đồng chí bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí chính trị viên, cán bộ chính trị trong Học viện, thể hiện khả năng, trình độ và kinh nghiệm trong tổ chức giảng dạy chính trị trên cương vị chức trách được giao; đồng thời là nơi để cán bộ chính trị trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm lẫn nhau, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”.

Các thí sinh tham gia thi giảng dạy chính trị của Học viện Hậu cần.

Hội thi lần này cũng sẽ giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá thực chất năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhất là khả năng vận dụng lý luận và thực tiễn giáo dục chính trị tại đơn vị. Trên cơ sở đó, tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ chính trị.

Qua các phần thi, điểm nổi bật là các thí sinh đã bám sát nội dung bài giảng cho từng đối tượng; các bài giảng đã thể hiện sự giao lưu giữa người dạy và học, khơi dậy sự hiểu biết, tinh thần học tập của người học, thu hút người học từ đầu đến cuối bài học. Các thí sinh đã sử dụng hiệu quả phương pháp bổ trợ bài học bằng cách sưu tầm tài liệu, trình chiếu power point, giúp bài giảng thêm sinh động, hiệu quả.

Qua hội thi, Học viện Hậu cần sẽ lựa chọn những cán bộ giảng dạy chính trị tiêu biểu để tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân.

Tin, ảnh: ĐỨC DỤC