Học viện đào tạo 3 chuyên ngành thiết kế, quảng cáo và tiếp thị. Trường dành 20 suất học bổng hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam.