Trước nhiều thông tin về việc giảng viên Nguyễn Thiếu Hoa - Chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (ÂNQGVN) yêu cầu “bồi dưỡng” để thực hiện bài thi tốt nghiệp cho các sinh viên của khoa này. PV SGGP 12 Giờ đã trao đổi với Giám đốc Học viện ÂNQGVN Ngô Văn Thành để làm sáng tỏ sự việc này?