Đội The Voice Kids gồm 4 thành viên Hoài Thương, Hồng Hải, Kim Anh và Kim Dung không khỏi hồi hộp trong lần đầu tiên biểu diễn cùng HLV Đông Nhi.

Trương Khởi