Bức xúc, Trần Thị Liên (tên người bị hại đã được thay đổi), sinh ngày 17/9/1995, học sinh lớp 7, ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã không thể kìm nén, kể lại cho chúng tôi nghe về những bức thư quái gở mà cháu nhận được vào thời điểm cuối năm học vừa qua.