"Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc" là một trong những câu nói nổi tiếng của vị tổng thống Mỹ trẻ tuổi nhất.

Hoc tieng Anh qua nhung cau noi bat hu cua John F. Kennedy - Anh 1

Bản dịch: “Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc”

Hoc tieng Anh qua nhung cau noi bat hu cua John F. Kennedy - Anh 2

Bản dịch: “Một cơ thể cường tráng không chỉ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để có sức khỏe tốt, nó còn là nền tảng của hoạt động tư duy, sáng tạo và năng động”

Hoc tieng Anh qua nhung cau noi bat hu cua John F. Kennedy - Anh 3

Bản dịch: “Mọi thứ không diễn ra một cách tự nhiên. Người ta làm cho nó diễn ra”

Hoc tieng Anh qua nhung cau noi bat hu cua John F. Kennedy - Anh 4

Bản dịch: “Con người có thể chết, các quốc gia có thể hưng thịnh và suy vong, nhưng một ý tưởng sẽ trường tồn”

Hoc tieng Anh qua nhung cau noi bat hu cua John F. Kennedy - Anh 5

Bản dịch: “Những người không thể tạo ra một cuộc cách mạng trong hòa bình sẽ khiến cho cách mạng bạo lực tất yéu xảy ra”

Hoc tieng Anh qua nhung cau noi bat hu cua John F. Kennedy - Anh 6

Bản dịch: “Những nỗ lực và lòng can đảm là không đủ nếu bạn không có mục đích và hướng đi”

Hoc tieng Anh qua nhung cau noi bat hu cua John F. Kennedy - Anh 7

Bản dịch: “Thay đổi là quy luật của cuộc sống. Những người chỉ nhìn vào hiện tại và quá khứ chắc chắn sẽ đánh mất tương lai”

Hoc tieng Anh qua nhung cau noi bat hu cua John F. Kennedy - Anh 8

Bản dịch: “Chiến thắng có hàng ngàn ông bố, nhưng thất bại chỉ là đứa trẻ mồ côi”

Theo VNE