TT - Tôi xin kể chuyện học Anh văn ở lớp tôi, báo chí K05 (khoa báo chí và truyền thông Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM). Lớp có hơn 100 người thì hầu hết là sinh viên các tỉnh thi đầu vào là khối C (văn, sử, địa) nên khi nói tới tiếng Anh là mọi người "lạnh" cả người, dù biết tiếng Anh là một trong những điều kiện cần của một nhà báo hiện đại.