Tổng kết hội nghị Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta và Đảng ta. Cần phải đẩy mạnh việc học tập thành việc làm thường xuyên, lâu dài, có chiều sâu.

Ngày 16/5, Ban Bí thư TW Đảng đã tổ chức hội nghị Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị (BCT) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Hồng Anh, đồng chí Đinh Thế Huynh đã đọc báo cáo đánh giá một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tạo nên kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng… Việc triển khai Chỉ thị từng bước đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương… Nhiều ngành, địa phương, đơn vị đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành công việc thường xuyên.

Báo cáo cũng nhìn nhận: Tuy nhiên, ban đầu, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai còn chậm, thiếu chủ động. Một số ngành, địa phương, đơn vị còn tâm lý chờ đợi; chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung thực hiện. Nhiều nội dung lặp lại, hay mang tính hình thức. Nhiều nơi chưa quan tâm hoàn thiện chuẩn mực đạo đức; diễn đạt dài dòng, khó làm theo, khó kiểm điểm, đánh giá; việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên còn hạn chế. Không ít cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức việc tuyên truyền nên mức độ, liều lượng hạn chế, nội dung, hình thức trùng lặp, chưa chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tới đây, sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động ở từng địa phương, tập trung chỉ đạo một số nội dung gây bức xúc, củng cố niềm tin cho mọi người. Tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác rèn luyện, tu dưỡng, tự điều chỉnh những vấn đề đạo đức cá nhân bị coi nhẹ, dẫn đến tác phong, ứng xử thiếu văn hóa, thiếu lễ độ với dân.

Tổng kết hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta và Đảng ta. Cần phải đẩy mạnh việc học tập thành việc làm thường xuyên, lâu dài, có chiều sâu. Nhân 122 năm Ngày sinh của Bác, Ban Bí thư tổ chức hội nghị sơ kết nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 03 và việc nhiều đồng chí lãnh đạo tham dự đầy đủ, báo cáo tham luận chu đáo cho thấy chúng ta đã làm được nhiều việc. Kết quả triển khai Chỉ thị đã thể hiện khá rõ trong nhận thức và hành động, tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện đảng viên, tập trung giải quyết công việc nổi cộm kể cả tư tưởng, đạo đức, lối sống và đem lại kết quả bước đầu và quan trọng là cho kinh nghiệm để chúng ta làm tiếp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra: Việc triển khai Chỉ thị nói chung còn chậm, nhiều nội dung còn lúng túng, hình thức, thiếu sức thuyết phục, chưa lôi cuốn được nhân dân. Vì thế, tới đây, cần tiếp tục triển khai các nội dung của Chỉ thị và Kế hoạch của Ban Bí thư, trong đó, nhấn mạnh việc học tập làm theo tấm gương sáng của Bác về lòng yêu nước thương dân, tác phong khiêm tốn giản dị, phẩm chất chính trị kiên định lý tưởng cách mạng và đạo đức trong sáng: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần học tập bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, quan trọng là qua thực tiễn, trường đời, qua cơ quan, gia đình…, quan trọng là có muốn học không, phê phán việc làm xấu, nêu gương điển hình. Ở đây, vai trò báo chí rất quan trọng nhưng cần nêu gương tốt, chứ không chỉ hướng đến tiêu cực, lo lắng về xã hội đen tối.

Lược trích phát biểu của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị:

Phát huy những kinh nghiệm hay, mô hình mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác

“…Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 03, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ Công an trong công tác, chiến đấu, trong quan hệ tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân. Đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ Công an có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm bảo vệ an ninh, trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước biểu dương, khen thưởng. Năm 2011, có 52.378 lượt tập thể, cá nhân trong CAND được các cấp khen thưởng, tăng 44,5% so với năm 2010.

Trong thời gian tới, lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì ANTQ”, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy mạnh phong trào “Học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND”. Các đơn vị, Công an các địa phương cần cụ thể hóa bằng các chương trình hành động của tập thể, cá nhân. Tăng cường công tác phê bình và tự phê bình; làm tốt công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hoàn thiện và ban hành Quy chế nêu gương xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); qui định những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm.

Chú trọng phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Phải lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại thi đua, đánh giá cán bộ; qui hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với tổng kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” vào ngày 11/3/2012; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức Đảng, mỗi đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác Công an...”.