Ngày 25-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 gắn với đánh giá CVĐ 3 năm qua và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ.

Có nhiều kết quả lớn, nhưng chưa đồng đều Sáng 25-1, đoàn đại biểu 68 tập thể và 144 cá nhân điển hình tiên tiến toàn quốc đã đến dâng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo cáo tổng kết CVĐ năm 2009, phương hướng và nhiệm vụ năm 2010 do đồng chí Tô Huy Rứa trình bày cho biết, việc triển khai nội dung CVĐ ngày càng mang ý nghĩa thiết thực, gắn với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của từng địa phương; gắn với công tác xây dựng Đảng và các phong trào khác. Nhiều ngành, địa phương đã chọn việc khắc phục những hạn chế, yếu kém là trọng tâm để triển khai thực hiện CVĐ. Việc phát huy vai trò của những gương người tốt, việc tốt được quan tâm và có tác động tích cực. Đã phát hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cả trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cũng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương, CVĐ ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với các chương trình, phong trào đang được triển khai, như: Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Xóa đói giảm nghèo; Mùa hè xanh... do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, địa phương phát động. Công tác tuyên truyền về CVĐ đã góp phần làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động ngày càng rõ đến nhận thức, tình cảm của nhiều người, phát huy mặt tích cực, trong sáng, trách nhiệm của mỗi người với đất nước, xã hội và nhân dân. Đặc biệt, việc làm theo ngày càng có kết quả rõ ràng. Các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều. Thông qua CVĐ, công tác xây dựng Đảng được quan tâm hơn và có kết quả tích cực. Các tổ chức cơ sở Đảng đã thực sự lấy việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật... có xu hướng giảm. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Trung ương cũng cho rằng, còn những hạn chế yếu kém sau: Nhận thức chung về CVĐ trong Đảng và trong xã hội còn chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế; kết quả triển khai CVĐ chưa đồng đều, chưa bền vững; công tác tuyên truyền chưa thực sự mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, nội dung còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nhất là việc tuyên truyền trên Internet... Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện CVĐ, vẫn có tư tưởng nóng vội, coi CVĐ như một giải pháp trước mắt, trực tiếp để chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực... Đề cập đến nhiệm vụ năm 2010, đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, đây là năm nước ta có nhiều ngày lễ lớn, gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và của toàn dân tộc. Làm tốt CVĐ là trực tiếp góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm và kỷ niệm các ngày lễ lớn một cách thiết thực nhất. Để CVĐ gần gũi với nhân dân hơn Ngoài báo cáo tổng kết năm 2009 và triển khai nhiệm vụ 2010, hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết 2 năm chỉ đạo điểm thực hiện CVĐ do đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ trình bày. Theo đó, 2 năm qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã chọn 24 đơn vị để chỉ đạo điểm, gồm: 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 8 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 2 cơ quan báo chí Trung ương; 2 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; 3 tập đoàn kinh tế nhà nước. Ban Chỉ đạo Trung ương đã phân công 16 đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp chỉ đạo các ngành, địa phương làm điểm triển khai trước một bước các nội dung CVĐ để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Đánh giá chung cho thấy, so sánh với diện rộng, các đơn vị làm điểm đã chủ động làm sớm hơn, sáng tạo các bước, các nội dung CVĐ, có những kết quả rõ rệt, rút ra được nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt. Nhiều đơn vị điểm đã chọn những lĩnh vực, vấn đề còn hạn chế hoặc nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị để lồng ghép thực hiện CVĐ, như: lĩnh vực cải cách hành chính; giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; an ninh, trật tự an toàn xã hội; an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân; công khai hóa việc xử lý cán bộ, công chức sai phạm; ban hành chế độ giám sát công chức, đánh giá cán bộ. Tại hội nghị, đã có 10 tham luận đại diện cho các tập thể Đảng bộ, chi bộ xuất sắc, có nhiều thành tích, với nhiều cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai CVĐ thời gian qua. Đại diện đoàn TPHCM, đồng chí Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM đã khẳng định, CVĐ đã có tác dụng rất lớn trong công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng thời gian qua. Từ CVĐ, sinh hoạt chi bộ cơ sở đã có được những nội dung sinh động, phong phú hơn. Thông qua CVĐ, đã góp phần lớn vào việc cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn TPHCM; cán bộ, công chức đã ngày càng gần gũi hơn với nhân dân; giảm bớt việc sự nhũng nhiễu, cửa quyền. Đồng chí Phạm Phương Thảo đề nghị, ngoài trọng tâm là xây dựng Đảng với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh””, cần có sự lồng ghép với các chủ đề “Xây dựng chính quyền ngày càng thân thiện hơn với nhân dân”, “Phát huy trách nhiệm và vai trò làm chủ của nhân dân”... Một tấm gương sáng sẽ có sức thuyết phục lớn Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đánh giá cao những kết quả bước đầu sau 3 năm thực hiện CVĐ, nhất là “từ học đến làm theo” đã ngày càng rõ rệt, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của toàn Đảng, toàn dân đối với CVĐ. Tổng Bí thư cho rằng, thực tiễn 3 năm qua và qua những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương dịp này, chúng ta thấy một cách sinh động, sâu sắc mọi người Việt Nam, ai cũng có thể học Bác, làm theo Bác, học và làm theo Bác một cách tự giác, tự nhiên, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc; mỗi người học Bác, làm theo tấm gương đạo đức của Bác là có ích cho chính mình, cho gia đình, con cháu mình và cho xã hội, cho đất nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư yêu cầu Ban chỉ đạo CVĐ các cấp phải sớm tiếp thu, khắc phục, điều chỉnh kịp thời. Đặc biệt là cần “Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người công tác ở các cơ quan thường xuyên tiếp xúc, phục vụ nhân dân; cơ quan quản lý về tài chính, đất đai, công sản... Một hay một số tấm gương nơi đó sẽ có sức thuyết phục rất lớn, sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giúp cho quá trình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác có thêm niềm tin, động lực” – Tổng Bí thư khẳng định. Về nhiệm vụ trong năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị ban chỉ đạo CVĐ các cấp cần hướng dẫn, làm rõ chủ đề năm 2010 của CVĐ là “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Theo đó, xây dựng Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức Đảng và đảng viên mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. TRẦN LƯU – THU HÀ Anh Nguyễn Văn Tuấn, ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh: Từ “cắc quậy” trở thành vua “cá lóc” Vàm Cỏ Đông Trước đây dăm năm, khi đến với ấp Phước Lập, không mấy ai biết tới cái tên Nguyễn Văn Tuấn mà chỉ biết có “cắc quậy”, cái thằng suốt ngày rượu say xỉn quậy phá bà con lối xóm. Nhưng giờ đây, tên “cắc quậy” đã không còn nữa và gắn liền với Nguyễn Văn Tuấn là biệt danh “vua cá lóc” Vàm Cỏ Đông. Tự nhận là người ít học, ít xuất hiện trước đám đông, anh Nguyễn Văn Tuấn rụt rè chia sẻ rằng: “Cuộc đời tôi thay đổi từ khi được cấp ủy, chính quyền địa phương vận động tham gia các phong trào sản xuất và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, từ 3 triệu đồng vốn vay ban đầu, hai vợ chồng người nông dân đất Tây Ninh đã mày mò học cách nuôi cá lóc. Chỉ sau 2 năm chịu thương chịu khó, bè cá đã giúp anh và gia đình đổi đời... Từ thành công của anh, hàng chục gia đình ở xã đã học, làm theo khiến cho vùng quê vốn sống bấp bênh, phụ thuộc vào chài lưới nay đã có công việc đem lại thu nhập ổn định. Với anh Tuấn, điều hạnh phúc hơn chính là anh được bầu là một trong 144 gương mặt tiêu biểu ham dự giao lưu điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tại Hà Nội. Sinh viên Đào Thị Hiền, khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm II, Phúc Yên, Vĩnh Phúc: Làm việc tốt, không cần tính toán thiệt hơn Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, đông anh chị em, hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, cháu luôn tự nhủ phải vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực phấn đấu để học tập thật tốt, làm theo lời dạy của Bác Hồ, sao cho xứng đáng với lòng tin yêu của Bác đối với thế hệ trẻ. Bác Hồ là người có tấm lòng nhân ái bao la, luôn sống và cống hiến hết mình vì đất nước, vì nhân dân. Cháu đã học tập ở Bác rất nhiều điều nhất là tấm lòng yêu thương con người. Hàng ngày, có rất nhiều người không may phải nhập viện, cần phải truyền máu, mà không phải ai cũng có điều kiện để mua máu. Với suy nghĩ “thương người như thể thương thân”, đến nay cháu đã trực tiếp hiến máu cứu người 9 lần và động viên người thân, bạn bè mình cùng làm việc đó. Cháu nghĩ, mình còn trẻ, còn sức khỏe, làm được việc gì có ích cho xã hội, nhất là việc hiến máu để cứu người khác là điều nên làm, không cần tính toán thiệt hơn... TRẦN LƯU – THU HÀ Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu: Tất cả vì người bệnh “Củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao tinh thần đoàn kết và đổi mới tư duy…” là những yếu tố quan trọng, quyết định giúp cho Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Hải Hậu, Nam Định trở thành một trong những tập thể điển hình tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quyết tâm “lột xác” BS Hoàng Mạnh Việt, Giám đốc BV ĐK Hải Hậu, bày tỏ, thành tích của BV hôm nay là cả một quá trình phấn đấu, quyết tâm của tập thể cán bộ, y bác sĩ BV học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, với khẩu hiệu của đơn vị “Nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh”. Nhớ lại cách đây hơn 3 năm, BV dù phải gánh nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho gần 300.000 người dân địa phương, nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nghèo nàn không đáp ứng được nhu cầu người bệnh. Cả BV chỉ có 180 giường bệnh, với những dãy nhà cấp 4 lụp xụp, người dân lại bức xúc trước thái độ phục vụ của y bác sĩ BV. Chính những điều này đã khiến cho người dân mất niềm tin vào BV. Trong bối cảnh này, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành “kim chỉ nam” giúp tập thể BV, từ lãnh đạo đến cán bộ, y bác sĩ bừng tỉnh, nghiêm khắc nhìn lại mình để quyết tâm thay đổi. BS Hoàng Mạnh Việt tâm sự, thấm nhuần lời dạy của Bác đối với ngành y tế “Lương y như từ mẫu”, Đảng ủy và lãnh đạo BV đã xác định nội dung thực hiện cuộc vận động gắn với mục tiêu xây dựng và phát triển BV. Trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là giáo dục - đào tạo con người về chuyên môn và thái độ đối với người bệnh. Những quyết tâm và mục tiêu này đã được chuyển biến thành những công việc, việc làm cụ thể của từng cán bộ y bác sĩ. Quyết tâm và nỗ lực, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, BV thực sự “lột xác”, 1 dãy nhà 3 tầng và 4 dãy nhà 2 tầng khang trang đã được xây dựng, với nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư. BV có 230 giường bệnh, có thể nâng lên tới hơn 300 giường bệnh và là một trong những BV huyện lớn nhất nước. Điều quan trọng hơn cả chính là niềm tin của người dân và người bệnh đã trở lại với BV. Mỗi năm BV khám 180.000 - 200.000 lượt người, phẫu thuật trên 2.000 ca và điều trị nội trú trên 20.000 lượt bệnh nhân. Hàng trăm kỹ thuật của BV hạng 2 như khâu vỡ gan, xử lý lá lách, điều trị tai biến não, mổ lấy thai, phẫu thuật xương khớp, ổ bụng… được BV thực hiện thành thạo. Đặc biệt trong số người bệnh đến với BV không chỉ có người dân Hải Hậu mà còn có tới hơn 10% người bệnh ở các huyện khác trong tỉnh như: Trực Ninh, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Xuân Trường. Lãnh đạo phải gương mẫu, đoàn kết Rõ ràng trong những thành quả của BV đạt được không thể phủ nhận vai trò của tập thể, cũng như của từng cá nhân, nhất là ban lãnh đạo BV. BS Hoàng Mạnh Việt, một người con của quê hương Hải Hậu, ngay từ khi còn ngồi ghế Trường ĐH Y Hà Nội đã đau đáu nỗi lòng làm sao để nâng cao được chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân địa phương. Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Giám đốc Hoàng Mạnh Việt và cấp ủy, tập thể ban lãnh đạo đã thống nhất xác định tư tưởng phải gương mẫu, đoàn kết. Trên cơ sở đó tiến hành sắp xếp tổ chức, bố trí phân công đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn tại bộ máy BV, đồng thời cũng không ngừng đổi mới tư duy. Nếu như trước đây, nhiều hoạt động chỉ trông chờ vào sự bao cấp của nhà nước thì BV đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, nhằm có thêm nhiều nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất và thiết bị y tế hiện đại phục vụ người bệnh. Đặc biệt, BV đã xây dựng được Quỹ từ thiện do cán bộ, y bác sĩ tự đóng góp. Bằng nguồn quỹ này BV đã cấp tiền ăn, tiền thuốc cho nhiều bệnh nhân nghèo, neo đơn, cơ nhỡ giúp họ vượt qua khó khăn. Chính những nỗ lực trên, trong 3 năm qua, BV ĐK huyện Hải Hậu và Giám đốc Hoàng Mạnh Việt đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và tỉnh Nam Định trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Tuy nhiên với tập thể cán bộ - công nhân viên, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin, sự hài lòng của người bệnh dành cho “thương hiệu” BV Hải Hậu. KHÁNH NGUYỄN