Chi hội VHNT dân tộc Khmer TPHCM trực thuộc Hội VHNT các dân tộc thiểu số TPHCM vừa giới thiệu ra mắt cuốn sách “Học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đoàn kết dân tộc” (NXB Văn hóa dân tộc). Sách dày gần 200 trang, chia làm 8 chương giới thiệu quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là công tác kêu gọi, thực hiện việc đoàn kết các tầng lớp nhân dân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bốn chương đầu, cuốn sách miêu tả giai đoạn Bác Hồ ngày đầu về nước và ngay từ lúc ấy Bác đã đề cao yếu tố đoàn kết dân tộc, gắn kết các nhân sĩ, trí thức, các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam nhằm xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như đồng tâm hiệp lực trong cuộc chiến đánh bại thực dân Pháp giành độc lập cho dân tộc. Chương 5 của sách dành riêng nhấn mạnh việc Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì thực hiện đường lối, chính sách đoàn kết dân tộc bất chấp kẻ thù cố âm mưu chia rẽ nhân dân Việt Nam. Ba chương cuối bày tỏ tình cảm yêu kính của các dân tộc miền Nam đối với Bác Hồ, đó chính là kết quả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặt hái sau bao nhiêu năm tháng gieo trồng thông qua các chính sách đại đoàn kết cả dân tộc của Người. Bất chấp bom đạn cũng như sự lùng sục ruồng bố của kẻ thù, người dân các dân tộc miền Nam vẫn một lòng tôn kính Bác mà điển hình là việc xây dựng ở các phum sóc những đền thờ Bác khi Người mất. Cũng ở những chương này, sách tập trung miêu tả đậm tình cảm của người dân Khmer đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh dù trong những hoàn cảnh ác liệt nhất. Sách do TS Trần Thanh Pôn, Phó Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc TPHCM, chủ biên, đã nhận được huy chương dành cho công trình nghiên cứu xuất sắc do Ban chỉ đạo cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trao tặng. Tác phẩm cũng nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM dành cho tác phẩm xuất sắc hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. TÂN TƯỜNG