Sáng 24/ 7, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương

Tham dự có hơn 1.100 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng và 32 điểm cầu truyền hình ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội nghị tập trung vào quán triệt các nội dung: Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo;

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết cần phải nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết được Trung ương ban hành. Đồng thời, tập trung nghiên cứu để hiểu rõ những tư tưởng chỉ đạo của Trung ương; nắm vững thực trạng tình hình đang đặt ra hiện nay; những thành tựu đạt được và hạn chế, yếu kém cần triển khai giải quyết trong thời gian tới. Tổ chức triển khai thực hiện phải liên hệ sát với tình hình, nhiệm vụ của Quân đội.

Trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết và kết luận của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), cấp ủy và các cấp lồng ghép với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” và thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan đơn vị.

Đặc biệt phải gắn chặt giữa việc biểu dương những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đề bạt, bổ nhiệm cán bộ để động viên và nhân rộng kịp thời. Trong công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ cần phải được lựa chọn kỹ, chú trọng vào việc thu hút nhân tài vào phục vụ nhiệm vụ trong quân đội. Những cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn sâu cần có chế độ ưu đãi thỏa đáng để mọi người yên tâm phục vụ lâu dài trong quân đội./.

Ông Quốc Chính