QĐND - Theo trang mạng Thehindubusinessline của Ấn Độ, Hiệp hội các nhà trồng trọt Ka-ca-ta-ca (KPA) dự định sẽ thông qua việc áp dụng phương pháp độc canh trong trồng cây hồ tiêu của Việt Nam cho việc trồng cà phê tại địa phương. Chủ tịch KPA, ông Xa-ha-đép Ba-la-krít-sna (Sahadev Balakrishna) nói, mô hình trồng trọt này có thể phù hợp với việc trồng cà phê tại Ka-ca-ta-ca để tăng sản lượng. Ông Ba-la-krít-sna đã dẫn đầu đoàn đại biểu của KPA tới thăm khu vực trồng hồ tiêu và cà phê ở Việt Nam thời gian gần đây. Sản lượng hồ tiêu trên mỗi héc-ta của Việt Nam đã khiến cả đoàn kinh ngạc và khâm phục câu chuyện thành công của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê và hạt tiêu ra thế giới.

Yến Nhi