Ngày 3-12, Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, 100% số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh đã đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nội dung trọng tâm là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Các đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã kết hợp thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, thay mặt Ban Bí thư T.Ư, đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để tiếp tục thực hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, gắn thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 1973/2011/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy; vai trò của bộ phận giúp việc cấp ủy; triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đối với các tổ chức đoàn thể, nhất là các cấp bộ đoàn,... Các cấp ủy tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức và đưa việc kiểm điểm thực hiện các chuẩn mực đạo đức thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền các mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Tỉnh ủy Hà Nam quan tâm chỉ đạo sáng tác, quảng bá các tác phẩm, văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",...

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình báo cáo, đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, điểm nổi bật là Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức tới tổ chức cơ sở đảng, chú trọng chỉ đạo giáo dục đạo đức của Bác Hồ trong Đảng bộ và trong nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Việc xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bước đầu tạo sự lan tỏa, có tác động tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tuy nhiên, đồng chí Đinh Thế Huynh đã chỉ ra những hạn chế, đó là một số cấp ủy chưa sâu sát và chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị, cho nên hiệu quả chưa cao, còn mang tính hình thức. Việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ chưa mang lại ảnh hưởng rõ rệt; việc phát hiện những mô hình hay, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là ở chi bộ cơ sở chưa được nhiều, còn ít sức thuyết phục...

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyên đề trọng tâm của năm 2013 là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Tỉnh ủy Ninh Bình cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức ở cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc; những vấn đề liên quan trực tiếp đến mối quan hệ với nhân dân; nghiêm chỉnh thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của tỉnh cần tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".