TT - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Công ty dịch vụ sản xuất phim và truyền hình RedBridge tổ chức cuộc thi viết kịch bản thông điệp truyền hình về vệ sinh an toàn thực phẩm với chủ đề “Môi trường thay đổi, vì vậy thói quen ăn uống cũng phải thay đổi” cho học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội.