Ngoài khoản thu học phí và thu hộ - chi hộ, Sở Giáo Dục – Đào Tạo TP.HCM đồng ý cho phép trường công lập thu theo thỏa thuận đến 12 khoản.

Ngày 21/9, Sở Giáo Dục – Đào Tạo TPHCM ra văn bản hướng dẫn liên sở về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2016-2017. Đáng chú ý ngoài khoản thu học phí và thu hộ - chi hộ thì TP.HCM đồng ý cho phép thu theo thỏa thuận đến 12 khoản.

Hoc sinh TP HCM bi thu den 12 khoan thu theo thoa thuan - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sở GD – ĐT TP.HCM đồng ý cho các trường công lập thu theo thỏa thuận các khoản tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền phục vụ bán trú, tiền vệ sinh bán trú, tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú.

Sở Giáo Dục – Đào Tạo TP.HCM cũng cho phép các trường thu theo thỏa thuận 8 khoản tiền gộp chung trong tiền thu để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kiến thức, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục khác.

Cụ thể là: tiền tổ chức các lớp học tăng cường ngoại ngữ, tin học; tiền tổ chức học với giáo viên bản ngữ; tiền tổ chức học các phần mềm ngoại ngữ bổ trợ; tiền tổ chức các chương trình kỹ năng sống; tiền tổ chức các chương trình ngoại khóa; tiền tổ chức các môn năng khiếu; tiền tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế; tiền tổ chức các hoạt động học nghề THCS.

Trong văn bản này, Sở Giáo Dục – Đào Tạo TP.HCM cũng yêu cầu các trường không thu tiền đối với các lớp phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dượ̃ng học sinh giỏi. Đồng thời các khoản thu thỏa thuận sau khi trừ các chi phí liên quan thì phải trích 40% theo quy định để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Không dùng toàn bộ các khoản thu này để chi cho con người như chi tiền trực tiếp giảng dạy, chi tiền cho bộ phận gián tiế́p, chi thu nhập tăng thêm.

Tất cả các khoản thu đơn vị phải thông báo đầy đủ công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh. Trong đó nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận, khoản thu hộ - chi hộ. tuyệt đối không giao cho giáo viên trực tiếp thu chi./.

CTV Định Cương/VOV.VN